maandag 23 jan 2017
    De Minister heeft de volgende maximale huurverhoging toegestaan Huishoudinkomen < € 34.678,00  0.6% inflatie + 1.5% = 2.1% Huishoudinkomen € 34.678,00 tot € 44.360,00 0.6% inflatie + 2% = 2,6% Huishoudinkomen > € 44.360,00 0.6% + 4%= 4,6%     Woningstichting Kennemer Wonen heeft het volgende voorstel gedaan: Huishoudinkomen tot € 44.360,00 0% Huishoudinkomen vanaf € 44.360,00 3.6% Dit onder voorwaarde dat de wet tijdig wordt aangepast. (verbod op Belastingdienst om inkomensgegevens aan de verhuurder te verstrekken).   Met het voorstel om de huren voor de eerste groep niet te verhogen kunnen we uiteraard instemmen. Echter de huurverhoging van 3.6% vinden we onaanvaardbaar.  Dit vinden wij een slecht besluit. Wij zullen ons advies en het antwoord van de verhuurder hieronder publiceren.